Szkoła Podstawowa nr 2
im. K. K. Baczyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim

UWAGA!

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 1 =
9.11.2020r.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim informuje,
że
od dnia 09.11.2020r. (poniedziałek) do odwołania:
- zajęcia dla uczniów klas IV – VIII będą odbywać się zdalnie za pośrednictwem aplikacji TEAMS według dotychczasowego planu (lekcje trwają 30 minut, wydłużone zostają przerwy między lekcjami, nauczyciele zamieszczają w plikach aplikacji TEAMS tematy i zakres materiału do każdych zajęć dla uczniów, którzy z różnych względów nie będą mogli połączyć się zdalnie),
- zajęcia dla uczniów klas I – III będą odbywać się zdalnie za pośrednictwem aplikacji TEAMS według dotychczasowego planu (nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej mogą dokonać modyfikacji organizacji zajęć w porozumieniu z rodzicami, z uwzględnieniem realizacji wszystkich lekcji przewidzianych
w ramowym planie nauczania; nauczyciele zamieszczają w plikach aplikacji TEAMS tematy
i zakres materiału do każdych zajęć dla uczniów, którzy z różnych względów nie będą mogli połączyć się zdalnie),
- świetlica szkolna będzie funkcjonować dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani
w walkę z pandemią COVID-19 (służba zdrowia, służby mundurowe) na podstawie pisemnych zgłoszeń przesłanych przez rodziców na adres:
sp2@sp2.piotrkow.pl ,
- zajęcia rewalidacyjne, indywidualne oraz zindywidualizowane ścieżki będą odbywać się zdalnie po uzgodnieniach z rodzicami,
- zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (wyrównawcze i korekcyjno-kompensacyjne) będą odbywać się w ustalonych grupach, za pośrednictwem aplikacji TEAMS,
w porozumieniu z rodzicami,
- materiały do zajęć rozwijających zainteresowania, świetlicowych i bibliotecznych będą zamieszczane na stronie internetowej szkoły w zakładkach: zajęcia dodatkowe, świetlica, biblioteka ( plik w nazwie musi zawierać nazwę zajęć i datę).
W przypadku usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela, dane zajęcia nie odbędą się.
Kontakt z pedagogami będzie odbywał się za pośrednictwem poczty służbowej, dziennika elektronicznego oraz, po uzgodnieniu terminu, w aplikacji TEAMS lub osobiście:
- mgr Magdalena Brzeska (kl. I-III)        
mbrzeska@sp2pt.onmicrosoft.com
- mgr Alina Walasik (kl. IV-VIII)              awalasik@sp2pt.onmicrosoft.com
 
Wszelkie komunikaty będą przekazywane za pośrednictwem strony internetowej szkoły:
www.sp2.piotrkow.pl

 
powrót