Szkoła Podstawowa nr 2
im. K. K. Baczyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim

Historia

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 1 =

Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
istnieje od 1979 roku.

Do roku 1993 razem z III Liceum Ogólnokształcącym
wchodziła w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących.
W 1993 roku władze oświatowe podjęły decyzję,
że Szkoła Podstawowa Nr 2 stanie się samodzielną placówką
i od 1 września 1993r. mieści się w budynku przy ul. Daniłowskiego 3.

W dniu 11 maja 2002 roku
uchwałą Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
nasza szkoła otrzymała imię Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

Społeczność naszej szkoły stanowi wielką, wielopokoleniową rodzinę,
w której panuje miła i życzliwa atmosfera.
Naszym uczniom  przekazujemy nie tylko wiedzę,
ale uwrażliwiamy ich na piękno otaczającego świata,
uczymy szacunku wobec innych oraz wzajemnej tolerancji.
Dbamy o bezpieczeństwo naszych poodopiecznych
i zapewniamy im prawidłowy rozwój
poprzez różnego rodzaju zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne.

Szkoła mieści się w parterowym budynku,
przystosowanym dla uczniów poruszających się na wózkach inwalidzkich,
z pięcioma klasami, świetlicą, biblioteką i zapleczem kuchennym.

Posiadamy nowoczesną pracownię komputerową z łączem internetowym 
oraz Szkolne Centrum Informacji Multimedialnej
wyposażone w stanowiska komputerowe, drukarkę, ksero i scaner.

Od 1 września 2017r. Szkoła Podstawowa połączyła się z Gimnazjum nr 5 i przeniosła do budynku przy ulicy Kostromskiej 50, przyjmując nazwę Szkoła Podstawowa nr 2

ZAPRASZAMY W NASZE PRZYJAZNE PROGI :)