Szkoła Podstawowa nr 2
im. K. K. Baczyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim

Szkolny Rzecznik Praw Ucznia

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 8 =

Szkolny Rzecznik Praw Ucznia SP2  Monika Kluzowska-Carcamo
 
 
Funkcję Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia Szkoły Podstawowej nr 2
w Piotrkowie Trybunalski pełni nauczyciel wybrany na drodze głosowania Rady Uczniowskiej tejże placówki.
Rzecznik podejmuje działania na wniosek ustny lub pisemny zainteresowanego.
 
PRAWA I OBOWIĄZKI SZKOLNEGO RZECZNIKA PRAW UCZNIA:
- egzekwowanie przestrzegania przepisów prawnych dotyczących uczniów;
- proponowanie nowych lub zmianę istniejących przepisów dotyczących  uczniów;
- rozmawianie z nauczycielem uczestniczącym w sporze;
- zasięganie porad pedagoga i psychologa szkolnego;
- organizowanie konfrontacji stron uczestniczących w sporze;
- reprezentowanie ucznia (za jego zgodą) podczas konfrontacji rodziców/prawnych
  opiekunów ucznia i/lub dyrekcji szkoły z danym nauczycielem;
- inicjowanie działań na rzecz upowszechniania w szkole praw dziecka i ucznia;