Szkoła Podstawowa nr 2
im. K. K. Baczyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim

Narodowe Święto Niepodległości

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 4 =
11 listopada 2020
Katechizm polskiego dziecka  
wierszyk patriotyczny (1900 r.) Władysława Bełzy
 
Kto ty jesteś? 
– Polak mały. 
Jaki znak twój? 
– Orzeł biały. 
Gdzie ty mieszkasz? 
– Między swemi. 
W jakim kraju? 
– W polskiej ziemi. 
Czem ta ziemia? 
– Mą ojczyzną. 
Czem zdobyta? 
– Krwią i blizną. 
Czy ją kochasz? 
– Kocham szczerze. 
A w co wierzysz? 
– W Polskę wierzę. 
Coś ty dla niej? 
– Wdzięczne dziecię. 
Coś jej winien? 
– Oddać życie.  
 
Obchodzone 11 listopada Narodowe Święto Niepodległości jest polskim świętem państwowym upamiętniającym odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 r. Uwolnienie kraju z jarzma zaborców nastąpiło po 123. latach niewoli. 
 
Upadek I Rzeczypospolitej był skutkiem kryzysu państwa postępującego od XVII wieku.
W 1772 r. trzej nasi sąsiedzi: Rosja, Prusy i Austria, dokonują I rozbioru Polski. W 1793 r., po zakończonej niepowodzeniem wojnie w obronie Konstytucji  
3 Maja, Prusy i Rosja podpisują II rozbiór Polski. Polacy nie tracą nadziei i podejmują próbę odzyskania utraconych ziem. W dniu 23 marca 1794 r. wybucha powstanie kościuszkowskie, które jednak upada, a w  1795 r. dokonuje się III rozbiór Polski. Rosja, Prusy i Austria dzielą między siebie resztę ziem 
polskich, wymazując nasz kraj na ponad 100 lat z mapy Europy. 
Droga do niepodległości była naznaczona krwią Polaków walczących o swój kraj zarówno pod bokiem Napoleona Bonaparte (1797 r. we Włoszech powstają Legiony Polskie), jak również w powstaniach – listopadowym (1830 r.), krakowskim (1846 r.) i styczniowym (1863 r.). Pomimo że okres po nieudanych zrywach niepodległościowych był dla Polaków bardzo trudny (rusyfikacja, germanizacja, surowe represje), nie utracili wiary w odzyskanie wolności. 
Nadzieja na odzyskanie niepodległości odrodziła się wraz z wybuchem I wojny światowej w 1914 r.
Po raz pierwszy od czasu upadku I Rzeczpospolitej państwa zaborcze znalazły się w przeciwstawnych sobie blokach militarnych, co dawało Polakom nadzieję na odzyskanie niepodległości w wyniku konfliktu między nimi. Także Józef Piłsudski, legendarny komendant I Brygady Legionów, uznał wybuch wojny za dogodny moment do podjęcia walki o niepodległość Polski. 
 
 11.11.1918 r. Rada Regencyjna przekazała Piłsudskiemu zwierzchnictwo i naczelne dowództwo nad podległym jej Wojskiem Polskim, co zbiegło się z zawieszeniem broni między Niemcami a ententą, które zakończyło I wojnę światową.  
Należy jednak pamiętać, że listopad 1918r. był dopiero początkiem budowy niepodległej Polski i początkiem walki o jej granice. 
powrót