Szkoła Podstawowa nr 2
im. K. K. Baczyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim

SP2 w czasie epidemii

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 2 =

ZMIANY W REGULAMINIE FUNKCJONOWANIA SP2 W CZASIE EPIDEMII

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że zarządzeniem nr 20/2020 z dnia 22.09.2020r. została wprowadzona aktualizacja „Regulaminu funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim w czasie epidemii”, która obowiązuje od dnia 24.09.2020r.
Proszę Nauczycieli, Pracowników, Rodziców oraz Uczniów o zapoznanie się ze zmianami (czerwony kolor czcionki) i bezwzględne stosowanie się do wszystkich wytycznych.

Zarządzenie nr 20/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb.
z dnia 22.09.2020r.
w sprawie organizacji pracy szkoły od 24 września 2020 r.

 
Na podstawie:
·Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019r. poz. 1239 ze zmianami),
·Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz.59),
·Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z2019r. poz.1148),
·Rozporządzenia MEN w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020r. poz.1166),
·Rozporządzenia MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.  
( Dz. U. z 2020 poz. 657 ze zmianami),
·Wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od  1 września 2020r. (ze zmianami)
zarządzam co następuje:
§ 1
Z dniem 24 września 2020 roku, w związku z trwającym zagrożeniem pandemii, wprowadzony zostaje „Regulamin funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim w czasie epidemii”, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Traci moc dokument „Zasady funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim w czasie epidemii” wprowadzony
zarządzeniem   nr 11/2020 z dnia 28.08.2020r.
§ 3
„Regulamin funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim w czasie epidemii” podlega opublikowaniu na stronie internetowej szkoły      
    i obowiązuje wszystkie osoby wchodzące na teren placówki.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


REGULAMIN FUNKCJONOWANIA
 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2
 IM. K. K. BACZYŃSKIEGO W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
W CZASIE EPIDEMII

(aktualizacja obowiązująca od 24.09.2020r.)

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO​


Załączniki artykułu

regulamin-funkcjonowania-szkoly (doc) 0.06mb, (pobrań: 93)
Zarządzenie nr 20-20 regulamin_epidemia (docx) 0.01mb, (pobrań: 65)
Oświadczenie rodzica-opiekuna (docx) 0.01mb, (pobrań: 117)

Kontakt

ul. Kostromska 50
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax 44 649 02 73
e-mail: sp2@sp2.piotrkow.pl

Wtorek 15 czerwca 2021

Bernard, Abraham, Edburga, Witold, Witosław, Jolanta, Wit, Leonida, Lotar, Angelina, Wisława

Galerie